piektdiena, 2021. gada 26. marts

Bērna attīstība


 Marija Montesori savos pētījumos ir pierādījusi, ka bērna attīstība iedalās četros periodos. Tie ir:

  • ·       No dzimšanas līdz sešu gadu vecumam;
  • ·       No sešu līdz divpadsmit gadu vecumam;
  • ·       No divpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam;
  • ·       No astoņpadsmit līdz divdesmit četru gadu vecumam.

Katrā no šiem periodiem bērniem ir atšķirīgas intereses un vajadzības un, ja tās tiek ņemtas vērā, notiek ļoti strauja bērna attīstība.

No dzimšanas līdz sešu gadu vecumam

ir periods bērna dzīvē, ko M.Montesori raksturojusi kā “absorbējošo prātu”. Šajā periodā bērni spēj uzņemt ļoti lielu informācijas daudzumu caur sajūtām – dzirdi, ožu, tausti, redzi. Notiek milzīga bērna fiziskā un psiholoģiskā izaugsme. “Absorbējošā prāta’ periodā bērni apgūst valodas, attīsta prāta un fiziskās spējas, sāk atdarināt sociālās prasmes no vecākiem un skolotājiem un iegūst pirmo izpratni par to kā šī pasaule darbojās.

No sešu līdz divpadsmit gadu vecumam bērniem ir izteikti attīstīta spēja iztēloties, radīt idejas balstoties uz to, ko piedzīvo ikdienā. Šajā periodā ir svarīgi “barot” bērna iztēli ar arvien jaunu informāciju un te lieliski strādā Montesori Pieci Lielie Stāsti, kas tēlainā veidā iepazīstina skolēnus ar Visumu, Zemi un dzīvību uz zemes.

Šis ir arī periods bērna dzīvē, kad viņam rodas dabīga interese par godīgumu, taisnīgumu, jo ap sešu gadu vecumu bērni sāk izrādīt pastiprinātu interesi par grupas biedriem un par to kā ar viņiem saprasties. Attīstības periods no sešiem līdz divpadsmit gadiem ir ļoti piemērots kosmiskai izglītošanai – veidot sapratni par to, ka pasaulē viss ir savstarpēji saistīts un veido harmonisku veselumu, kurā katrs dod savu ieguldījumu.

Periods no divpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam savā ziņā ir līdzīgs pirmajam – no dzimšanas līdz sešu gadu vecumam, jo šajā laikā atkal notiek ļoti strauja augšana un izmaiņas. Jaunietis var kļūt egocentrisks, viņam vajadzīga veselīga pārtika un pietiekams laiks miegam, lai kompensētu straujo augšanu. Garīgā attīstība šajā periodā nedaudz palēninās, jo jaunietim nepieciešams laiks vienatnei, laiks ar draugiem, kā arī pietiekams laiks miegam.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru